Fasteignasala Reykjanes ehf. ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef Fasteignasölu Rekjaness ehf. né tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma; meðal annars, en ekki eingöngu, ber Fasteignasala Reykjanes ehf. ekki ábyrgð á tjóni vegna tapaðra viðskipta notenda.

Fasteignasala Reykjanes ehf. á höfundarréttinn á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef Fasteignasölu Rekjanes, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Fasteignasölu Rekjaness þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef Fasteignasölu Rekjaness, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim.

Fasteignasala Reykjanes ehf. ábyrgist ekki að upplýsingar sem birtast á vefi þessum séu réttar. Fasteignasala Reykjanes ehf. ábyrgist ekki efni sem stafar frá þriðja aðila og birt er á vefnum. Fasteignasala Reykjanes ehf. áskilur sér rétt til þess að breyta innihaldi þessa vefs á hvaða hátt sem er, og hvenær sem er, í hvaða tilgangi sem er, án fyrirfram tilkynningar og tekur ekki ábyrgð á hvers konar hugsanlegum afleiðingum slíkra breytinga.