Öll viðskipti um vefsíðu Fasteignasölu Rekjaness ehf. eru háð notenda- og samningsskilmálum (hér eftir "skilmálar") sem hér koma fram.

Vefsíða í skilningi þessara skilmála skal teljast vera upplýsingar sem dreift er á heimsvísu með Hyper Text Transfer Protocol (HTTP staðli) um Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) netið, sem jafnframt er nefnt Internetið.

EFTIRFARANDI SKILMÁLAR GILDA UM HEIMSÓKN ÞÍNA Á VEFSÍÐUNA OG ÖLL VIÐSKIPTI SEM ÞÚ KANNT AÐ GERA UM VEFSÍÐUNA, NÚ EÐA SÍÐAR.

Fasteignasala Rekjaness ehf. heldur úti þessari vefsíðu og öðrum vefsíðum sem eru tengdar þessari vefsíðu og bera þess merki að vera eign Fasteignasölu Rekjaness ehf. (hér eftir sameiginlega "vefsíða") og öllum upplýsingum, hugbúnaði, myndum, texta, öllu öðru efni og þjónustu sem veitt er á þessari vefsíðu (hér eftir sameiginlega "efni") til afnota og aðgangs fyrir allan almenning, en einungis í þeim lögmæta tilgangi sem lýst er hér að neðan.

 

SAMÞYKKI ÞESSARA SKILMÁLA; LÖGSAGA

Fyrir að fá aðgang að þessari vefsíðu samþykkir þú að vera bundin(n) af þessum skilmálum og til að fara eftir öllum viðeigandi lögum og reglum. Þú ábyrgist að hafa heimild að lögum til að samþykkja þessa skilmála fyrir sjálfa(n) þig eða þann aðila sem þú kemur fram fyrir. Verði einstök ákvæði skilmála þessa lýst ógild, ólögmæt eða eigi verður unnt að leita fullnustu þeirra að einhverju leyti, skal það engin áhrif hafa á gildi, lögmæti og fullnustumöguleika annarra ákvæða skilmálanna. Hvers konar undantekningarnar og takmarkanir eiga aðeins við að því marki sem íslensk lög heimila.

Þú ert vinsamlegast beðinn um að skoða ekki eða nota vefsíðuna ef þú samþykkir ekki þessa skilmála.

Þessari vefsíðu er haldið úti frá starfstöð Fasteignasölu Rekjaness ehf. í Grindavík. Með því að fara inn á vefsíðuna samþykkir þú að íslensk lög gildi um vefsíðuna, efnið, aðgang þinn, skoðun og kaup á vefsíðunni, sem og að varnarþing vegna ágreiningsmála sé Héraðsdómur Reykjaness. Þeir sem fara inn á vefsíðuna og skoða það frá stöðum utan Íslands gera það á eigin ábyrgð. Fasteignasala Rekyjanes ehf. tekur ekki ábyrgð á því að efni vefsíðunnar sé hæft til aðgangs eða notkunar utan lögsögu Íslands og allur aðgangur frá ríkjum þar sem efni vefsíðunnar er ólögmætt að einhverju leyti er bannaður. Þú samþykkir að Fasteignasala Reykjanes ehf. eigi rétt á því að neita þér um aðgang að vefsíðunni hvenær sem er, án nokkurs fyrirvara, sem og til að stöðva tengingu þína eða aðgang að vefsíðunni.

Þér er óheimilt að senda til vefsíðunnar upplýsingar sem geta talist ólögmætar eða fela í sér refsivert brot eða brot gegn einkaréttarlegum hagsmunum.

Upplýsingarnar sem hér eru birtar hafa verið teknar saman af Fasteignasölu Rekjaness ehf. og eru sóttar til tilboðshafa/tilboðsgjafa til félagsins sjálfs og utan þess. Engin ábyrgð er hins vegar tekin á því hvort upplýsingarnar séu réttar eða tæmandi, enda engin yfirlýsing gefin um slíkt. Einkum ber að gæta þess að upplýsingar þessar kunna að vera ófullkomnar, í þeim kunna að leynast villur og þær kunna að hafa úrelst. Því er rétt að sannreyna upplýsingar sem fengnar eru á þessari vefsíðu áður en ráðstafanir eru gerðar á grundvelli þeirra með því að hafa samband við skrifstofu Fasteignasölu Rekjaness ehf. Fasteignasala Rekjaness ehf.ber enga bótaábyrgð vegna hvers kyns tjóns eða miska er kann að stafa af því að aðgangur fékkst eða fékkst ekki að vefsíðu þessari eða vegna þess að treyst var á einhverjar upplýsingar sem birtar eru á vefsíðu þessari.

 

TAKMÖRKUN Á NOTKUN ÞINNI Á VEFSÍÐU OG EFNI

Leyfilegur aðgangur þinn að vefsíðunni er bundinn við aðganginn sem slíkan, skoðunar vefsíðunnar og til kaupa á vefsíðunni. Leyfilegur aðgangur þinn nær ekki til annarrar notkunar á efni eða vefsíðu. Þér er óheimilt að tengja vefsíðuna við aðra vefsíðu, eða gera vefsíðuna hluta af annarri vefsíðu án skriflegs samþykkis Fasteignasölu Rekjaness ehf. Öll notkun hugbúnaðar er óheimil að öðru leyti en nauðsynleg er vegna leyfilegra athafna þinna. Leyfi þitt fellur sjálfkrafa niður ef þú brýtur einhver atriði þessara skilmála.

 

ENDURSKOÐUN

Fasteignasala Rekjaness ehf. er heimilt að endurskoða, breyta eða fella út efni hvenær sem er án fyrirvara. Fasteignasala Rekjaness ehf. getur hvenær sem er endurskoðað og breytt þessum samningsskilmálum. Með samþykkt þessara skilmála samþykkir þú að vera bundin(n) af öllum slíkum breytingum.

 

SÍÐUR SEM TENGDAR ERU VEFSÍÐUNNI OG ER EKKI HALDIÐ ÚTI AF FASTEIGNASÖLU REYKJANES EHF

Fasteignasala Rekjaness ehf. tekur enga ábyrgð á þeim vefsíðum sem tengdar eru vefsíðunni en er ekki haldið út af Fasteignasölu Rekjaness ehf. Fasteignasala Rekjaness ehf. ræður ekki efni eða fyrirkomulagi á öðrum vefsíðum en sínum eigin og geta ekki borið ábyrgð á þeim eða hverjum þeim viðskiptum sem kunna að vera gerð í gegnum slíkar síður.

 

VÖRUMERKI O.FL.

Vörumerki, þjónustumerki og viðskiptaheiti sem birt eru á vefsíðu þessari njóta verndar á Íslandi og alþjóðlega. Hvers kyns notkun þeirra er óheimil nema að fenginni skriflegri heimild fyrirfram frá Fasteignasölu Rekjaness ehf.