Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um endurgjald fyrir þjónustu Fasteignasölu Rekjaness og gildir nema um annað hafi verið samið. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar án virðisaukaskatts. nema annað sé tekið fram. Virðisaukaskattur er síðan 24% til viðbótar þóknun samkvæmt gjaldskránni.

 

Kaup og sala:

Sala fasteigna.

 

 • Sala fasteigna 1,8 % af söluverði, 1,5 % einkasölu  ( nema um annað sé samið )
 • Sala iðnaðarfasteigna 3,5 % af söluverðmæti, 2,5 % í einkasölu.
 • Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna er 1% frágangsgjald enn þó aldrei lægri en kr. 125.000.-
 • Sala félaga og atvinnufyrirtækja 3,5 % af heildarsölu, þ.m.t. birgðir.
 • Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,25 % af söluverði.g.
  Sala sumarhúsa 2,5 % af söluverði.
 • Sala landa og lóða 3,5 %.
 • Sjálfstæð verðmöt eigna sem ekki eru settar á sölu hjá okkur kr. 25.000 með VSK.
 • Umsýslugjald fasteignasölunar er krónur 39.000 kr með vsk 
 • Önnur vinna er skv gjaldskrá sölunar.
 • Skjalavinnsla 2.500,-kr fyrir hvert skjal sem unnið er. 

 

Makaskipti:

Við makaskipti er þóknun samkv. því er fram kemur í 2.1 A lið. Hafi önnur hvor eignin hvergi verið til sölu skal þóknun vera 1.8 % af söluverði þeirrar eignar eða eftir samkomulagi. Hafi eign sem boðin er í makaskiptum verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala skal sá fasteignasali einn taka söluþóknun vegna þeirrar eignar samkvæmt söluumboði, enda áriti hann og ábyrgist eigin kaupsamning auk þess að koma fram fyrir hönd sinna umbjóðenda í tilboðs og samningsferlinu.

 

Ýmis skjalagerð og ráðgjöf:

Þóknun fyrir að fara yfir og athuga samninga og skjöl við sölu eða kaup fasteigna og skipa eða annarra eigna sem fasteignasali, lögmaður eða annar hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa og tryggingabréfa tengist ekki kaupsamningsgerð er þóknun kr. 8.000.- fyrir hvert skjal með vottun ef við á.

Þóknun fyrir munnlega ráðgjöf og leiðbeiningar er samkvæmt tímagjaldi eða föstu gjaldi eftir samkomulagi.

 

Skoðun og verðmat:

Fyrir verðmat á íbúðarhúsnæði sé fasteign ekki sett í sölu reiknast þóknun kr. 20.000.- með vsk.

Fyrir skoðun og skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði sem ekki kemur til sölumeðferðar greiðist 0,1% af verðmatsfjárhæðinni en þó að lámarki kr. 50.000.-

 

Útleiga fasteigna:

Þóknun fyrir gerð leigusamnings um einstakt íbúðarhúsnæði skal vera kr. 30.000.- auk kostnaðar við gagnaöflun.

Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði skal vera grunngjald kr. 50.000.- auk tímagjalds sem fer í viðtöl og gagnaöflun.

Þóknun fyrir að annast milligöngu um að koma á leigusamningi skal samsvara mánaðarleigu hins leigða.

Sé leigusamningur gerður til fimm ára eða lengri tíma skal þóknunin samsvara tveggja mánaða leigu.Eignaumsýsla, skuldaskil og uppgreiðsla lána. Þóknun fyrir vinnu við eignaumsýslu, gerð samninga um skuldaskil og uppgreiðslu lána er samkvæmt tímagjaldi, sbr. kafla 8.0.

 

Ýmis ákvæði:

Kaupendaþóknun (umsýslugjald)

Kaupandi greiðir 0,5% af kaupverði fyrir þjónustu sem m.a. innifelur ýmiskonar ráðgjöf og aðstoð fyrir og við kauptilboðsgerð, öflunar greiðslumats, gerð verðmats á fasteign kaupanda (ef þannig háttar), þinglýsingarmeðferð kaupsamnings og afsals og allra veðskjala sem kaupandi greiðir með við kaupsamning og ábyrgð því samfara að þessi skjöl skili sér á rétta staði, aðstoð við veðflutninga (sé þess þörf), lögbundin hagsmunagæsla vegna ýmissa mála sem upp kunna að koma í söluferlinu s.s. vegna gallamála, aflýsing og fl.

Seljandi greiðir fast gjald kr. 15.000. (auk vsk.), vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala. Sé eignin ekki seld hjá fasteignasölunni greiðist kr. 15.000.- fyrir öflun gagna.

Tímagjald.: Tímagjald er kr. 8.000, án vsk.

Auglýsingar: Ein hefðbundin birting með mynd í fjöldaauglýsingu kt. 7.500.

Óheimil afnot af myndum sem birtar eru á vefsvæði félagsins og eru eign þess: 50.000 kr. +VSK/mynd